Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.
Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin
Aydınlatma Metni


Değerli Çalışan Adayımız,

Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (“Beymen”) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde: şirketimize yaptığınız iş başvurunuza ilişkin olarak iş başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.
Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?


Başvuru Süreçleri: Şirketimiz bünyesinde belirlenen pozisyon için başvurunuzun alınması ve gerekli hallerde sizinle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla kimlik (adınız, soyadınız) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz, telefonu numaranız, adresiniz) işlenecektir. Değerlendirme Süreçleri: Başvurunuzun ilgili pozisyona uygunluğunun ve pozisyon için aranan yeterlilik ve kriterleri sağlayıp sağlamadığınızın değerlendirilmesi amacıyla mesleki deneyim bilgileriniz (diploma, gidilen kurslar, sertifikalar, eğitim bilgileriniz, yabancı dil yeterlilikleriniz, diğer beceri ve yeterlilikleriniz), özlük bilgileriniz (özgeçmiş bilgileriniz, daha önce alınan ücret, daha önce çalıştığınız iş yerleri, özellikler, pozisyonunuz, deneyimleriniz, çalışma tarihleri, ayrılma nedeniniz), askerlik durumunuz, başvurduğunuz pozisyona göre değişmekle birlikte gerekli olması halinde size yapacağımız yabancı dil yeterlilik sınav sonuç bilgileriniz, Beymen Grup bünyesinde birinci dereceden akrabanızın çalışıp çalışmadığı bilgisi(“Beymen Grup”, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., Ay Marka Mağazacılık A.Ş. şirketlerinin ve bu şirketlerin müstakbel iştirak ve bağlı kuruluşlarının oluşturduğu topluluktur.), işlenecektir.

Mülakat Süreçleri: Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmemiz amacıyla sizinle yapacağımız görüşmeler kapsamında kimlik (adınız, soyadınız), özlük bilgileriniz (mevcut maaş ve yan hak bilgilerinizi, çalıştığınız kurum/pozisyon bilgilerinizi), video mülakat yapılması halinde görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz (görüşmeleriniz ayrıca kaydedilmemekte, sadece görüşme sırasında karşılıklı olarak görüntüler işlenmektedir), ücret beklentiniz, iş değiştirme sebebiniz, mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar ve mülakatınıza ilişkin yorumlar (görüşme tarihi, görüşme yorumları, geri dönüş bilgisi, departman ve pozisyon bilgisi) işlenecektir. Referans Araştırma Süreçleri: Referans gösterdiğiniz kişilerle referans görüşmelerinin organize edilmesi, referanslardan hakkınızda bilgi alınması, pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız) ve özlük bilgileriniz (pozisyon, çalıştığı kurum, görevi, hangi tarihlerde referans kişisi ile çalıştığı, adayın pozisyonu ve içeriği, işten ayrılma sebebi, yöneticisi ile ilişkileri, ekip çalışması/ekip ile uyumu, öğrenme ve analitik düşünme yetkinliği, motive ve demotive olabileceği konular, işe ve kuruma karşı tutumu, gelişime açık yönleri, referans kişisinin genel görüşleri gibi referans formundaki sorulara verilen cevaplar) işlenecektir.

(Not: Referans görüşmelerinin yapılabilmesi için işlenen referans kişilerine ait kişisel verileri (kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu), özlük (pozisyon, çalıştığı kurum, görevi, sizinle olan profesyonel ilişki bilgisi ve sorulan sorulara verilen cevaplar)) işlememiz nedeniyle referanslarınıza Şirketimiz adına gerekli aydınlatmanın yapılması ve ilgili haller için Şirketimiz adına açık rıza alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.) Teklif Süreçleri: Başvurduğunuz pozisyon için kabul edilmeniz halinde, iş teklifinin hazırlanması, iş sözleşmenizin kurulması ve ifası ve size iletilebilmesi amacıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, doğum yılınız, vatandaşlık bilginiz imzanız), iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız, il ve ilçe ile sınırlı olarak adresiniz) ve özlük bilgileriniz (teklif edilen ücret ve yan hak bilgisi, pozisyon bilgisi) işlenecektir.

Güvenlik Kamerası Süreçleri: İş görüşmesi için işyerlerimizi (Beymen merkezi veya mağazaları) ziyaret etmeniz halinde güvenlik amacıyla güvenlik kamera görüntüleriniz işlenecektir.

İzin ve Aydınlatma Süreçleri: Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin talep ve şikayet gibi durumların olması halinde sizden aldığımız belge ve kayıtların kullanılması, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amacıyla kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, imzanız), tarafınıza sunulan aydınlatma metni bilgileri ve elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde metnin onaylandığına ilişkin imza ve log kaydı gibi verileriniz işlenecektir. Ayrıca işlenmesine (ayrı ayrı) açık rıza vermeniz halinde:
• Engelli Kadrosu: Başvurunuzun Şirketimizin engelli çalışan kadrosuna ilişkin olması halinde ise, bu kadroya uygunluğunuzun değerlendirilmesi için engelliliğinize ilişkin bilgilerinizi,
• Başvurunun ileride doğabilecek pozisyonlar nezdinde saklanması: Başvuru sürecinizde işlenen kişisel verilerinizin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 3 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi,
• Kişilik Envanteri ve Değerlendirme Süreci: Beymen tarafından envanter/değerlendirme çalışması yapılması gerekli görülen pozisyonlara iş başvurusu yapmanız halinde kişilik envanterine/değerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacağınızın belirlenmesi, çalışmaların/soruların size ulaştırılabilmesi, gerekli durumlarda Beymen’in veya bu konuda destek alınan tedarikçilerinin sizinle iletişime geçebilmesi, aday olduğunuz pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler itibarıyla güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinizin belirlenmesi ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun belirlenebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad, soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), ayrıca envanter/değerlendirme sonuçlarınızı, puanlamaları/derecelendirmeleri, yetkinlik bazlı değerlendirmeleri ve geri bildirimleri işleyeceğiz.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?Kişisel verilerinizi e-posta sunucusu hizmeti aldığımız tedarikçilerimizle ve gerekli durumlarda yabancı dil testinizin yapılabilmesi için tedarikçilerimizle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal haklarımızın kullanılabilmesi, gerekli bildirim ve kayıtlarının yapılabilmesi adına yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabiliriz. Kişilik Envanteri ve Değerlendirme Süreci: Açık rıza vermeniz halinde, kişilik envanteri ve değerlendirme süreci kapsamında ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla bu konuda destek aldığımız tedarikçilerimizle paylaşabiliriz. Grup şirketleri ve bayiler: Ayrıca ayrı ayrı açık rıza vermeniz halinde, iş başvuru sürecinizde işlenen kişisel verilerinizi, değerlendirilmesi için Beymen'in bağlı olduğu grup şirketler bünyesindeki Ay Marka Mağazacılık A.Ş. (Network, Divarese) ile ve Beymen Grubu bünyesindeki şirketlerin bayileri ile paylaşabiliriz.

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iş başvuru formu ile, e-posta veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, Beymen bünyesindeki mevcut çalışanların veya Beymen dışındaki üçüncü kişilerin ilgili pozisyonlar için sizi önermesi ve bizimle paylaştığı bilgilerinizin sistemimize kaydedilmesi ile, çalıştığımız danışmanlık şirketlerinin bizimle paylaştığı bilgilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, çevrimiçi (online) ortamlarda size verilen kişilik envanteri/değerlendirme testini doldurarak verdiğiniz bilgilerin veya bu çalışmalara bizzat katılmanız halinde yazılı olarak ya da bilgisayar ortamında verdiğiniz bilgilerin Beymen veya tedarikçilerinin sistemlerine kaydedilmesi, hakkınızdaki değerlendirmelerin dijital ortamlarda bizimle paylaşılması, doldurduğunuz kişilik envanteri/değerlendirme testinin analiz edilmesi ve sizinle ilgili sonuçların/değerlendirmelerin çıkarılması, iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin dijital ortamlara kaydedilmesi ile, referans kişisine ait bilgileri e-posta veya çeşitli yollarla tarafımıza iletmeniz ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için işyerimizi (merkez ofis veya mağazalar) ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile, iş görüşmesi için video mülakat yapılması halinde video mülakata imkan sağlayan aracı program ile, size sunduğumuz aydınlatma metni bilgilerinin kaydedilmesi ve elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde bilgilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle veya mağazalarda doldurduğunuz iş başvuru formları ile yüz yüze yapacağınız başvurular ile, iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile, yazılı olarak yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde bunların elden veya kargo yoluyla tarafımıza ulaştırılması ile otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemlerle;

• İş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
• Güvenlik kamerası süreçlerinize ilişkin kişisel verileriniz “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca, (i) engelli kadrosuna başvurmak istemeniz, (ii) başvurunuzun grup şirketlerimiz ve bayilerimiz ile paylaşılmasını istemeniz, (iii) başvurunuzun ilerde açılabilecek uygun pozisyonlar için de saklanmasını istemeniz veya (iv) kişilik envanteri ve değerlendirme sürecine katılmaya onay vermeniz halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak işlenecektir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

4. Haklarınız nelerdir?Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’ye aşağıdaki adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

KVKK Başvuru Kanalları:Adres: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 3A Blok No: 3/O İç Kapı No: 3 Sarıyer/ İstanbul
E-Posta: kisiselveri@beymen.com

(Not: Lütfen bu e-postaya Cv veya iş başvurusu göndermeyiniz. Buraya ileteceğiniz başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurularınızı Beymen’in diğer başvuru kanalları üzerinden yapabilirsiniz.)
Aydınlatma Metni’ni okudum.